Kontakty

Centrum Futbalových Talentov
Janigova 19, 040 23 Košice

číslo spisu : VVS/1-900/90-363 23
registrácia vykonaná dňa : 15.10.2010
štatutárny zástupca : Ing. Peter Pach
IČO : 42112613
číslo účtu :    2926846367/1100, Tatrabanka


     
 Ing. Peter Pach - tréner U13

0904 118 720   ppach@zoznam.sk    
 Administrátor stránky
   cftkosice@zoznam.sk
 cftkosice2000@gmail.com