U10: VYÚČTOVANIE TURNAJA V DEBRECENE 4.-5.12.2010

Meno a priezvisko

Záloha €NaftaŠofér ubyto-
vanie
ŠtartovnéUbyto-
vanie
Poist.Diaľnič-
ná známka
Spolu cena €Vyúčt.
+/-
Samuel Tomaščin50,001,820,912,7327,455,100,3038,3111,69
Lukáš Forgáč50,001,820,912,7327,455,100,3038,3111,69
Michal Godina50,001,820,912,7327,455,100,3038,3111,69
Matej Prachár50,001,820,912,7327,455,100,3038,3111,69
Juraj Kuc50,001,820,912,7327,455,100,3038,3111,69
Tomáš Prachár50,001,820,912,7327,455,100,3038,3111,69
Dominik Kallai50,001,820,912,7327,455,100,3038,3111,69
René Novák50,001,820,912,7327,455,100,3038,3111,69
Damián Čarný50,001,820,912,7327,455,100,3038,3111,69
Dávid Vaško50,001,820,912,7327,455,100,3038,3111,69
Chris Veliký50,001,820,912,7327,455,100,3038,3111,69
Spolu 550,0020,0210,0130,03301,9556,103,30421,41128,59


V cene sú zahrnuté vyššie uvedené položky. Autobus spolufinancovala obec Čaňa. Položky nafta, ubytovanie šofér a dialničná známka sú delené na 3 skupiny. Ročník 97, 2000 a naši 2001.
V tabuľke je už tento pomer zohľadnený.
V cene ubytovania je zahrnutý aj tréner a vedúci mužstva. Náklady na ubytovanie detí boli vo výške 22,-€ / os. .Náklady na ubytovanie dospelých 30,-€/os.
Pani Tomaščinová si ubytovanie hradila vo vlastnej réžii.