Plánované akcie‎ > ‎U12: jar 2012‎ > ‎

Mini Champions League 2011

Mini Champions League Slovensko 2011

mladších žiakov 12 (turnaj na miniihriskách)


PROPOZÍCIEKošický kraj

  1. ÚVOD

 Tieto propozície a organizačné pokyny doplnkom celého projektu futbalového turnaja mladších žiakov a starších žiačok Mini Champions League Slovensko 2011.

  1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:

1. Poriadateľ: Slovenský futbalový zväz, Junácka 6, Bratislava

2. Usporiadateľ: Východoslovenský futbalový zväz v Košiciach

MFK Zemplín Michalovce
KAC
Jednota Košice

3. Termíny:

základné kolá

8. septembra 2011 MFK Zemplín Michalovce
14. septembra 2011 KAC Jednota Košice

krajské finále

4. október 2011 MFK Zemplín Michalovce

4. Miesto turnajov:

Michalovceminiihrisko pri na Komenského ul.,
Košice
miniihrisko pri na Bruselskej ul.

5. Účastníci: základné kolá

  Michalovce

MFK Zemplín Michalovce, Slavoj Trebišov, Olympia Borša, MFK Veľké Kapušany

   Košice

   KAC Jednota Košice, MFK Košice, FK Bodva Moldava,FK Sp. Nová Ves, MFK SP Rožňava

   krajské finále

          družstvá umiestnené na 1. 2. mieste v základnom kole

6. Technická porada: v mieste turnaja 9.30 hod.

7. Informácie: tréner mládeže SFZ:

Peter Szénay mobil: 0902/937057 e-mail: pszenay@barimpexpo.sk

MFK Zemplín Michalovce

Martin Melník mobil: 0907/225452

KAC Jednota Košice

Štefan Fabian mobil: 0903/819574


  1. ŠPORTOVO - TECHNICKÉ USTANOVENIA:

1. Štartujú: žiaci príslušného FK, narodení 1.1.2000 a mladší (U – 12) na platné žiacke preukazy.

2. Podmienky: súpiska 15 hráčov (číslo dresu, meno, dátum narodenia, ) + tréner, vedúci družstva

3. Hracia plocha: miniihrisko s umelým povrchom a mantinelmi.

4. Hrací systém:

základné kolo 

4 družstvá, každý s každým, družstvá na 1. 2. mieste postupujú do krajského finále

krajské kolo

4 družstvá, každý s každým, víťaz postupuje na celoslovenské finále.

5. Hrací čas: 1x20 minút

6. Počet hráčov:

4+1, minimálny počet 3+1, striedanie hokejovým spôsobom. V prípade zlého striedania (viac hráčov) – vylúčenie na 2 minúty

7. Rozhodcovia: deleguje VsFZ.

8. Disciplinárne konanie:

Porušenie pravidiel, za ktoré je hráč napomenutý ŽK je zároveň vylúčením z hry na 2 minúty. V prípade napomenutia brankára ŽK tento môže pokračovať v hre a trest vykoná jeden z hráčov, v tom čase hrajúci. Hráč, ktorý sa dopustí priestupku, za ktorý sa udeľuje ČK, je vylúčený z hry na 2 minúty a do konca stretnutia. Družstvo môže hráča potrestaného ČK po uplynutí 2 minút nahradiť iným hráčom. Tresty za ŽK a ČK hráči musia vykonať na určenom mieste (pri časomeračoch).

9. Kritéria poradia:

Vyšší počet získaných bodov, vyšší počet strelených gólov, rozdiel gólov, výsledok vzájomného stretnutia (stretnutí), podiel gólov, žreb.

V semifinále a finále sa v prípade nerozhodného výsledku kopú kopy zo značky pokutového kopu (5) do rozhodnutia, podľa Súťažného poriadku.

10. Riadenie turnaja:

Organizačný výbor a regionálni tréneri SFZ. Nepredpokladaná okolnosť, ktorá sa vyskytne a nie je upravená v týchto propozíciách, ako aj všetky námietky a závažné disciplinárne prípady budú prerokované Organizačným výborom za účasti zainteresovaných strán. Organizačný výbor rozhodne s konečnou platnosťou v zmysle pravidiel futbalu a v duchu fair-play.


  1. ORGANIZAČNÉ POKYNY:

1. Doprava: na vlastné náklady.

2. Občerstvenie:

všetky zúčastnené družstvá majú počas turnaja zabezpečené občerstvenie (minerálky).

3. Šatne: zabezpečí poriadateľ turnaja.

4. Prezentácia: na stretnutie musí družstvo prísť minimálne 30 minút pred jeho začiatkom.

5. Lopty: h sa s loptami veľkosti č. 4.

6. Výstroj:

dres, trenírky, štulpne, chrániče, kopačky lisované, turfy na umelú trávu. Každé družstvo si prinesie dve sady dresov odlišnej farby.

V Košiciach, 25. 8. 2011


Peter Szénay tréner mládeže SFZ