PROPOZÍCIE

futbalového turnaja

O pohár starostu obce Čaňa


1. Organizátor: FK Čaňa

2. Termín: 21.11.2010(nedeľa), 8,00 hod.

3. Miesto: Športová hala Čaňa ( areál futbalového štadióna)

4. Veková kategória: r.nar. 2000 a mladší

5. Účastníci: 5 – 6 družstiev


FK Čaňa bieli, FK Čaňa červení, FA Prešov I, FA Prešov II, Slavoj Trebišov, FK Galaktik Košice

6. Zdravotná služba: zabezpečí usporiadateľ turnaja.


7. Občerstvenie: pitný režim zabezpečí organizátor, strava počas turnaja na náklady vysielajúceho klubu

8. Rozhodcovia: deleguje KR VsFZ na náklady usporiadateľa turnaja


9. Ceny: prvé tri miesta budú ocenené pohármi

10. Príchod družstiev: príchod do 7:30 h.

11. Štartovné : 30, -EUR

TECHNICKÉ USTANOVENIA


1. Predpis: hrá sa podľa platných pravidiel futbalu a týchto propozícií.

2. Hrací systém: každý s každým.

3. Hrací čas: 15 min.

4. Počet hráčov: 4 hráči + brankár

5. Hracia plocha: hádzanárske ihrisko

6. Bránky: 2 x 3 m

7. Lopty futbalová lopta veľkosť č. 4

8. Umiestnenie: sú stanovené nasledovné kritéria pre určenie konečného poradia:

  • počet bodov zo všetkých stretnutí
  • výsledok vzájomného stretnutia
  • pri rovnosti bodov troch a viac družstiev - minitabuľka zo vzájomných zápasov
  • gólový rozdiel zo všetkých stretnutí
  • gólový podiel zo všetkých stretnutí

Kontakt :

Ing.Peter Pach, 0903 780 686,  mail: ppach@zoznam.sk