Plánované akcie‎ > ‎U12: jar 2012‎ > ‎

Víztec Cup 2011 - Propozície

 

FUTBALOVÝ TURNAJ MLÁDEŽE

VízTec Slovakia Cup 2011

NITRA

PROPOZÍCIE

Technické ustanovenia

Predpis: Hrá sa podľa pravidiel futbalu a podľa týchto propozícií. Malú domov brankár nesmie chytať do ruky. Brankár smie prekopnúť polku ihriska iba v prípade keď je lopta v hre. Pri výkope keď lopta opustí základnú čiaru nesmie prekopnúť / prehodiť / polku ihriska. Vhadzuje sa rukou. Autové vhadzovanie brankár nesmie chytať do ruky.

Protesty:  Protesty sa podávajú po zápase do 30. minút s poplatkom 20.-EUR V prípade zamietnutia poplatok prepadá v prospech usporiadateľa.

Hodnotenie: Podľa súťažného poriadku futbalu. Pri rovnosti bodov o poradí rozhoduje:

  • vzájomný zápas
  • rozdiel skóre zo všetkých zápasov
  • väčší počet strelených gólov
  • los

Ceny:
V skupine GOLD VízTec Slovakia Cup 2011 prví traja budú odmenení medailou, pohárom. V skupine SILVER VízTec Slovakia Cup 2011 prví odmenený pohárom. Bude vyhodnotený najlepší strelec, hráč a brankár turnaja.

Poznámka: Usporiadateľ si vyhradzuje právo na prípadné zmeny v propozíciách.


Časový rozpis zápasov obdržia družstvá pri prezentácii.

Veková kategória žiaci narodený po 01.01.2000


Termín: 08-09.01.2011 od 8.00 hoh.

Miesto: Mestská športová hala.

Adresa : Nitra – Čermáň, Dolnočermánska 105, 949 12 Nitra

Prezentácia: 30. minút pred 1. zápasom. Vedúci družstiev predložia súpisku / max počet 14 hráčov /, na ktorej je uvedené meno a priezvisko, rodné číslo a číslo dresu a registračné preukazy / prípadne kópie / odovzdá vedúcemu turnaja, kde bude na požiadanie počas turnaja k nahliadnutiu pre každého vedúceho mužstva.

Dôrazne žiadame o dodržanie veku !

Ihriská: Na hádzanárske ihrisko, na čiary, bránky 5 x 2 m

Družstvá: 1 brankár a 4 hráčov v poli. Strieda sa hokejovo.

Hrací čas 1 x 14 minút

Hrací systém: Hrá sa systémom každý s každým 4 základné skupiny po 4 mužstiev, prvý dvaja po základných skupinách vytvoria skupinu E a G budú hrať systémom každý s každým o pohár Golden VízTec Slovakia 2011. Tretí a štvrtý po základných skupinách vytvoria skupinu F a H a budú hrať systémom každý s každým o pohár Silver VízTec Slovakia Cup 2011

Štartovné: 130.- EUR

Občerstvenie: Pre hráčov a 2 z realizačného teamu bez poplatku

Organizátor si vyhradzuje právo na prípadné zmeny v propozíciách.

Mužstvá štartujú na vlastnú zodpovednosť.

www.2000.fanitra.euZdruženie rodičov a priateľov mládeže pri FC Nitra, Štefánikova 78, 949 01 Nitra, Slovakia

Štatutárny zástupca: Ing. Peter Baráth

IČO: 42120853, DIČ :2022710470, Bankové spojenie : VÚB Nitra, č.ú.: 2529963359/0200

Url: http://www.2000.fanitra.eu e-mail: lb@fanitra.eu ; mm@fanitra.eu ; vv@fanitra.eu ;

pb@fanitra.eu ; js@fanitra.eu ; zs@fanitra.eu ; rb@fanitra.eu ;