ŠK BADÍN, Sládkovičova 46,
976 32 Badín, Slovakia

IČO: 302 33 771 , DIČ: 20 21 10 42 94,
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s., č.ú.: 501 94 325/0900

Pozvánka na Vianočný turnaj prípraviek U-11 nar. po 1.1.2000.


Organizátor : ŠK Badín

 
Kedy:
nedeľa 19.12.2010

 
Kde:
Športová Hala Badín

 
Kategórie:
U-11 hráči narodení po 1.1.2000 a mladší

 
Štartovné :
80 € na družstvo V štartovnom je zahrnutý pitný režim, teplý obed pre 12 hráčov + 2 tréneri

 
Technické ustanovenia :
4 + 1 , na súpiske 12 hráčov + 2 tréneri, hádzanárske ihrisko, bránky 2x5m , striedanie hokejovým spôsobom

 
Cestovné: Na vlastné náklady futbalových klubov klubov.

 
Poistenie:
Na vlastné náklady futbalových klubov klubov.

 
Ceny:
Pohár pre každé mužstvo,vyhlásený najlepší hráč každého mužstva, vyhlásený najlepší strelec turnaja, prvé tri mužstvá získavajú medaily.

 
  

Herný systém turnaja a hracie časy budú určené podľa počtu prihlásených družstiev.

Kontakt : Miroslav Hudec tel. 0905 944 589, e-mail: miroslavhudec08@gmail.com