Jarný RODO Cup
          Čaňa 2011

1. Organizátor: RODO kuchyne, obec Čaňa a FK Čaňa


2. Termín:
27.-28. 5. 2011 ( piatok,sobota)

3. Miesto a čas: futbalový štadión FK Čaňa – 2 ihriská


4. Veková kategória:
U11 (ročník 2000 a mladší)

5. Účastníci : 8 družstiev

FK Raven Považská Bystrica
1. HFC Humenné
FK Čaňa
1. FC Tatran Prešov U11
1. FC Tatran Prešoc U10
FK Slavoj Trebišov
C.F.T. Košice
MFK Rimavská Sobota

6. Počet osôb: 18 hráčov + 2 vedúci družstva

7. Cestovné: na náklady vysielajúceho futbalového klubu.


8. Poistenie: na náklady vysielajúceho futbalového klubu

9. Zdravotná služba: zabezpečí usporiadateľ turnaja.


10. Občerstvenie: zabezpečuje organizátor – pitný režim, 40ks bagiet/družstvo

     a pre trénerov a vedúcich družstiev občerstvenie vo VIP


11. Rozhodcovia: zabezpečí usporiadateľ turnaja


12. Ceny: všetky družstvá budú odmenené hodnotnými pohármi, medailami,
     naj strelec, brankár a hráč turnaja, 1 naj hráč družstva, 1 x horský bicykel
     pre náhodne vyžrebovaného hráča.

13. Objednávka stravy a ubytovania : Ponuka a kontakt bude zaslaný v prílohe

14. Atrakcie turnaja: moderátor turnaja, skákací hrad, bufety, priame vstupy
     do
  Hornet rádia Košice

15. Štartovné : 20,-€

TECHNICKÉ USTANOVENIA

1. Predpis: hrá sa podľa platných pravidiel futbalu a týchto propozícií.

   Hra brankára – platí pravidlo o malej domov z „veľkého“ futbalu

   Postavenie mimo hry – neposudzuje sa
   Červená karta - vylúčenie do konca zápasu, po 2 min. nastúpi iný hráč

2. Hrací systém: každý s každým


3. Podmienka štartu:  súpiska družstva s menom, priezviskom a dátumom
    narodenia  hráča, kartu poistenca, číslo dresu počas celého turnaja, mená
    a funkcie členov realizačného tímu.

4. Hrací čas: 2 x 15 min.

5. Počet hráčov: 8 hráčov + brankár

   Striedanie hokejovým spôsobom v prerušenej hre

6. Hracia plocha:  Od šestnástky po šestnástku, bránky 5x2m

7. Lopty futbalová lopta veľkosť č. 4

8. Umiestnenie: sú stanovené nasledovné kritéria pre určenie konečného poradia

   - počet bodov zo všetkých stretnutí
  
- výsledok vzájomného stretnutia
  
- pri rovnosti bodov troch a viac družstiev - minitabuľka zo vzájomných zápasov

   - gólový rozdiel zo všetkých stretnutí
   - gólový podiel zo všetkých stretnutí

9. Rozhodcovia: delegovaní VsFZ


Časový harmonogram zápasov:


Piatok, 27.5.2011

Príchod družstiev min. 30 minút pred prvým zápasom

9:15 – 18:30 Zápasy

20:30 Návšteva kina podľa záujmu

Sobota 28.5.2011

9:00 – 16:00 Zápasy

16:00 – 16:30 Slávnostné vyhodnotenie turnaja


POZNÁMKA :

Organizátor turnaja si vyhradzuje právo upraviť technické ustanovenia (hrací čas, hrací systém), časový harmonogram zápasov podľa počtu účastníkov


Informácie: Roman Tóth, 0948 13 11 12         mail: rodocup@rodocup.sk