Vyúčtovanie Debrecen, 4.-5.12.2010Platba Doprava Náklady trénera, ved.dr. Pitný režim, desiata, olovrant Ubytovanie, strava štartovné Spolu Rozdiel
1 TÓTH Dominik 50 € 1,85 € 5,50 € 1,10 € 22,00 € 2,80 € 33,25 -16,75
2 GAŠPARÍK Ronald 50 € 1,85 € 5,50 € 1,10 € 22,00 € 2,80 € 33,25 -16,75
3 KUĽBAGA Michal 50 € 1,85 € 5,50 € 1,10 € 22,00 € 2,80 € 33,25 -16,75
4 PEKARČÍK Matúš 50 € 1,85 € 5,50 € 1,10 € 22,00 € 2,80 € 33,25 -16,75
5 FORGÁČ Štefan 50 € 1,85 € 5,50 € 1,10 € 22,00 € 2,80 € 33,25 -16,75
6 DANKO Dominik 50 € 1,85 € 5,50 € 1,10 € 22,00 € 2,80 € 33,25 -16,75
7 MASRNA Vladimír 50 € 1,85 € 5,50 € 1,10 € 22,00 € 2,80 € 33,25 -16,75
8 LYOCA Marko 50 € 1,85 € 5,50 € 1,10 € 22,00 € 2,80 € 33,25 -16,75
9 ŠKOVRAN Jakub 50 € 1,85 € 5,50 € 1,10 € 22,00 € 2,80 € 33,25 -16,75
10 PETROVSKÝ Leo 50 € 1,85 € 5,50 € 1,10 € 22,00 € 2,80 € 33,25 -16,75
11 SEDLÁK Ivo 50 € 1,85 € 5,50 € 1,10 € 22,00 € 2,80 € 33,25 -16,75

SPOLU 550 € 20,35 € 60,50 € 12,10 € 242,00 € 30,80 € 365,75 -184,25


 Doprava autobus z Čane      
 60 €
(len nafta)
   
 na jedno družstvo :
 20 €
     
 na jedného hráča :
   20 € / 11 =  1,85 €  
         
 Náklady trénera, ved. družstva   2*30 € = 60 €
 
 
 
 na jedného hráča :    60 € / 11 =  5,50 €  
         
 Pitný režim, desiata, olovrant
 12 €
 

 
 na jedného hráča :    12 € / 11 =  1,10 €  
         
 Štartovné
 30 €


 
 na jedného hráča :
   30 € / 11 =
 2,80 €