Úvod

    Občianske združenie C.F.T. Košice vzniklo v októbri 2010. Iniciátormi vzniku boli rodičia, ktorí majú záujem, aby sa ich deti vo svojom voľnom čase venovali pohybovej aktivite, v tomto prípade formou najmasovejšieho a finančne najmenej náročného športufutbalu.

   Našim krédom je :Šport je zábavazábava je šport. V zmysle tohto kréda vedené samotné tréningy. Súťažnou a zábavnou formou je deťom vštepované nielen športové majstrovstvo, ale aj základy práce v kolektíve, potreba spolupráce jednotlivcov s cieľom dosiahnuť spoločný úspech, zásady fair-play, rešpektovania súpera.

    Na tréningoch využívame metódy svetoznámej futbalovej školy COERVER COACHING, ktorej autorom je holandský tréner COERVER. Skratku C.F.T. možno tiež chápať ako Coerver Football Training. Naši brankári absolvujú špecializovaný tréning pod vedením skúseného trénera s skúsenosťami brankára.

   Okrem futbalových tréningov nezabúdame ani na rozvoj všeobecnej telesnej pripravenosti. Jeden tréning v týždni absolvujú deti gymnastický tréning pod vedením gymnastického trénera.


   Raz ročne v lete organizujeme zahraničné sústredenie v maďarskom Tiszaújvárosi, kde sú deti súťažnou formou podrobené testom výkonnosti fyzickej a technickej pripravenosti.


   Pravidelne každý rok deti absolvujú lekársku prehliadku na špecializovanom pracovisku v Centre preventívnej a športovej medicíny.


   Zúčastňujeme sa mnohých turnajov doma aj v zahraničí na ktorých sa stretávame s družstvami zvučných mien. Družstvo mladších dorastencov aktuálne hráva II.ligu mladšieho dorastu VsFZ za klub KAC Jednota Košice.